بینی استخوانی

بینی استخوانی

بینی استخوانی یا بینی غضروفی دارای بافت غضروفی محکمی است . بینی قوز دار و عقابی جزو این دسته از بینی ها محسوب می شوند . 

یکی از مهمترین مشخصه بینی های استخوانی ، پوست نازک این مدل بینی است که یک مزیت برای جراح محسوب می شود .

در عمل بینی استخوانی جراح بیشتر با استخوان و غضروف سر و کار دارد تا با گوشت و پوست ، به همین دلیل بهتر می تواند مدل هایی مثل فانتزی یا نیمه فانتزی را بر روی بینی اجرا کند . 

از طرف دیگر به دلیل اینکه پوست بینی نازک است ، بهتر هنر دست جراح را نشان می دهد و تراش هایی که جراح انجام داده به چشم می آید . 

بینی قوز دار به برآمدگی روی بینی اشاره می کند که بیشتر در نمای نیمرخ قابل مشاهده است و تاثیر زیادی بر روی چهره می گذارد . بسیاری از مراجعه کنندگان به منظور حذف قوز بینی اقدام به جراحی می کنند . 

بستن
× آنلاین بپرسید؟